خموتورح - ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خموتورح
نماد 30 رقمی ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌
کد 5 رقمی نماد MSTX1
کد 12 رقمی نماد IRR1MSTI0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌
نام لاتین شرکت Motorsazan-R
کد 4 رقمی شرکت MSTI
کد 12 رقمی شرکت IRR1MSTI0105
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری