حفارس2 - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حفارس2
نماد 30 رقمی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد HFRS2
کد 12 رقمی نماد IRO1HFRS0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Khalij Fars Trans
کد 4 رقمی شرکت HFRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1HFRS0005
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل بار زمینی