وصندوق2 - سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وصندوق2
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
کد 5 رقمی نماد SAND2
کد 12 رقمی نماد IRO1SAND0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
نام لاتین شرکت Pension Fund
کد 4 رقمی شرکت SAND
کد 12 رقمی شرکت IRO1SAND0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای