ضخپارس1208 - اختیارخ خپارس-2000-14021220

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخپارس1208
نماد 30 رقمی اختیارخ خپارس-2000-14021220
کد 5 رقمی نماد 208A1
کد 12 رقمی نماد IROAPKOD2081
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خپارس-2000-14021220
نام لاتین شرکت PKOD-O-14021220
کد 4 رقمی شرکت PKOD
کد 12 رقمی شرکت IROAPKOD2082
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری