طخود0109 - اختیارف خودرو-3000-1402/01/09

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طخود0109
نماد 30 رقمی اختیارف خودرو-3000-1402/01/09
کد 5 رقمی نماد 9I711
کد 12 رقمی نماد IROFIKCO9711
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف خودرو-3000-1402/01/09
نام لاتین شرکت IKCO-O-14020109
کد 4 رقمی شرکت IKCO
کد 12 رقمی شرکت IROFIKCO9710
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری