داسوه2 - داروسازی‌ اسوه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی داسوه2
نماد 30 رقمی داروسازی‌ اسوه‌
کد 5 رقمی نماد DOSE2
کد 12 رقمی نماد IRO1DOSE0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ اسوه‌
نام لاتین شرکت Osvah Pharm.
کد 4 رقمی شرکت DOSE
کد 12 رقمی شرکت IRO1DOSE0003
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی