طسمگا703 - اختیارف سمگا-8500-14020709

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طسمگا703
نماد 30 رقمی اختیارف سمگا-8500-14020709
کد 5 رقمی نماد 113I1
کد 12 رقمی نماد IROBIMFZ1131
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف سمگا-8500-14020709
نام لاتین شرکت IMFZ-O-14020709
کد 4 رقمی شرکت IMFZ
کد 12 رقمی شرکت IROBIMFZ1135
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه