نیرو4 - نیرو سرمایه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نیرو4
نماد 30 رقمی نیرو سرمایه
کد 5 رقمی نماد NIRP4
کد 12 رقمی نماد IRO7NIRP0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت نیرو سرمایه
نام لاتین شرکت Niro Sarmayeh.
کد 4 رقمی شرکت NIRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NIRP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی