ضخاور1113 - اختیارخ خاور-4200-14011109

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخاور1113
نماد 30 رقمی اختیارخ خاور-4200-14011109
کد 5 رقمی نماد 224K1
کد 12 رقمی نماد IROAIKDP2241
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خاور-4200-14011109
نام لاتین شرکت IKDP-O-14011109
کد 4 رقمی شرکت IKDP
کد 12 رقمی شرکت IROAIKDP2247
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری