گام020661 - گواهی اعتبار مولد شهر0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020661
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد شهر0206
کد 5 رقمی نماد W0251
کد 12 رقمی نماد IRB3W0250261
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد شهر0206
نام لاتین شرکت PCC Sharhr20230922
کد 4 رقمی شرکت W025
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0250269
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد