هکشتی306 - اختیارف ت حکشتی-15741-03/06/24

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هکشتی306
نماد 30 رقمی اختیارف ت حکشتی-15741-03/06/24
کد 5 رقمی نماد 58T01
کد 12 رقمی نماد IRS4KSHJ5801
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت حکشتی-15741-03/06/24
نام لاتین شرکت KSHJ-14030624-TM
کد 4 رقمی شرکت KSHJ
کد 12 رقمی شرکت IRS4KSHJ5807
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه خدمات حمل و نقل دریایی