لخانهح - ح.لوازم‌ خانگی‌ پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لخانهح
نماد 30 رقمی ح.لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
کد 5 رقمی نماد LKPX1
کد 12 رقمی نماد IRR7LKPP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
نام لاتین شرکت Pars Alliance-R
کد 4 رقمی شرکت LKPP
کد 12 رقمی شرکت IRR7LKPP0103
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی