طترا3030 - اختیارف شتران-7000-1402/03/28

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طترا3030
نماد 30 رقمی اختیارف شتران-7000-1402/03/28
کد 5 رقمی نماد 7T711
کد 12 رقمی نماد IROFPTEH7711
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف شتران-7000-1402/03/28
نام لاتین شرکت PTEH-O-14020328
کد 4 رقمی شرکت PTEH
کد 12 رقمی شرکت IROFPTEH7713
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی