آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خساپا2
نماد 30 رقمی سایپا
کد 5 رقمی نماد SIPA2
کد 12 رقمی نماد IRO1SIPA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سایپا
نام لاتین شرکت S*Saipa
کد 4 رقمی شرکت SIPA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SIPA0001
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری