فجر4 - فولاد امیرکبیرکاشان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فجر4
نماد 30 رقمی فولاد امیرکبیرکاشان
کد 5 رقمی نماد FAJR4
کد 12 رقمی نماد IRO1FAJR0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان
نام لاتین شرکت Amirkabir Steel
کد 4 رقمی شرکت FAJR
کد 12 رقمی شرکت IRO1FAJR0003
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه