تاپیکوح - ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاپیکوح
نماد 30 رقمی ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین
کد 5 رقمی نماد PTAX1
کد 12 رقمی نماد IRR1PTAP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین
نام لاتین شرکت Tamin Petro.-R
کد 4 رقمی شرکت PTAP
کد 12 رقمی شرکت IRR1PTAP0103
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود