شیشه160ن - گواهی شیشه فلوت10بیرنگBقزوین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه160ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت10بیرنگBقزوین
کد 5 رقمی نماد L1601
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1601
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت10بیرنگBقزوین
نام لاتین شرکت Glass Commodity160
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1606
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه