وخاور2 - بانک خاورمیانه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وخاور2
نماد 30 رقمی بانک خاورمیانه
کد 5 رقمی نماد BKHZ2
کد 12 رقمی نماد IRO1BKHZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک خاورمیانه
نام لاتین شرکت Bank of M.E.
کد 4 رقمی شرکت BKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1BKHZ0007
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی