مهریران2 - قرض الحسنه بانک مهر 14031214

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مهریران2
نماد 30 رقمی قرض الحسنه بانک مهر 14031214
کد 5 رقمی نماد MI012
کد 12 رقمی نماد IRB3MI0103C2
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت قرض الحسنه بانک مهر 14031214
نام لاتین شرکت MehrIran.QAH250304
کد 4 رقمی شرکت MI01
کد 12 رقمی شرکت IRB3MI0103C3
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق قرض الحسنه