شپتروح - ح . پتروشیمی آبادان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپتروح
نماد 30 رقمی ح . پتروشیمی آبادان
کد 5 رقمی نماد APTX1
کد 12 رقمی نماد IRR7APTP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . پتروشیمی آبادان
نام لاتین شرکت Abadan Petro-R
کد 4 رقمی شرکت APTP
کد 12 رقمی شرکت IRR7APTP0107
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی