ضتوسن709 - اختیارخ توسن-24600-14020716

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضتوسن709
نماد 30 رقمی اختیارخ توسن-24600-14020716
کد 5 رقمی نماد 017N1
کد 12 رقمی نماد IROATOSZ0171
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ توسن-24600-14020716
نام لاتین شرکت TOSZ-O-14020716
کد 4 رقمی شرکت TOSZ
کد 12 رقمی شرکت IROATOSZ0179
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار