چنوپاح - ح . نیوپان‌ 22 بهمن‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چنوپاح
نماد 30 رقمی ح . نیوپان‌ 22 بهمن‌
کد 5 رقمی نماد NEOX1
کد 12 رقمی نماد IRR7NEOP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . نیوپان‌ 22 بهمن‌
نام لاتین شرکت Bahman Neopan-R
کد 4 رقمی شرکت NEOP
کد 12 رقمی شرکت IRR7NEOP0100
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه محصولات چوبی
زیرگروه تولید تخته چند لا و سایر تخته ها