آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبملت2
نماد 30 رقمی بانک ملت
کد 5 رقمی نماد BMLT2
کد 12 رقمی نماد IRO1BMLT0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک ملت
نام لاتین شرکت S*Mellat Bank
کد 4 رقمی شرکت BMLT
کد 12 رقمی شرکت IRO1BMLT0007
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی