مکرما3042 - مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مکرما3042
نماد 30 رقمی مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SE2Q2
کد 12 رقمی نماد IRB5SE020342
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Kermanshah SH M304
کد 4 رقمی شرکت SE02
کد 12 رقمی شرکت IRB5SE020346
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران