طسپا1202 - اختیارف خساپا-1700-1401/12/10

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طسپا1202
نماد 30 رقمی اختیارف خساپا-1700-1401/12/10
کد 5 رقمی نماد 1S981
کد 12 رقمی نماد IROFSIPA1981
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف خساپا-1700-1401/12/10
نام لاتین شرکت SIPA-O-14011210
کد 4 رقمی شرکت SIPA
کد 12 رقمی شرکت IROFSIPA1983
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری