ضحافرین1207 - اختیارخ حافرین-4500-14011214

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضحافرین1207
نماد 30 رقمی اختیارخ حافرین-4500-14011214
کد 5 رقمی نماد 008C1
کد 12 رقمی نماد IROARPAZ0081
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ حافرین-4500-14011214
نام لاتین شرکت RPAZ-O-14011214
کد 4 رقمی شرکت RPAZ
کد 12 رقمی شرکت IROARPAZ0089
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن