طسپا3024 - اختیارف خساپا-2000-1402/03/24

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طسپا3024
نماد 30 رقمی اختیارف خساپا-2000-1402/03/24
کد 5 رقمی نماد 7S171
کد 12 رقمی نماد IROFSIPA7171
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف خساپا-2000-1402/03/24
نام لاتین شرکت SIPA-O-14020324
کد 4 رقمی شرکت SIPA
کد 12 رقمی شرکت IROFSIPA7170
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری