امید2 - تامین سرمایه امید

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی امید2
نماد 30 رقمی تامین سرمایه امید
کد 5 رقمی نماد OMID2
کد 12 رقمی نماد IRO1OMID0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه امید
نام لاتین شرکت Investment Banking
کد 4 رقمی شرکت OMID
کد 12 رقمی شرکت IRO1OMID0005
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی