زیر0203پ04 - زیره سبز0203 مینوبذر(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زیر0203پ04
نماد 30 رقمی زیره سبز0203 مینوبذر(پ)
کد 5 رقمی نماد H0151
کد 12 رقمی نماد IRK1H0150231
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زیره سبز0203 مینوبذر(پ)
نام لاتین شرکت ZirehMinooBazr0203
کد 4 رقمی شرکت H015
کد 12 رقمی شرکت IRK1H0150232
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی