سی تیپ2ن04 - گواهی سیمان تیپ2فارس نو(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن04
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2فارس نو(ن)
کد 5 رقمی نماد N0041
کد 12 رقمی نماد IRK2N0040001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2فارس نو(ن)
نام لاتین شرکت CementTip 2 FarsNO
کد 4 رقمی شرکت N004
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0040009
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ