زعف0210پ18 - زعفران0210نگین بهرامن(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ18
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین بهرامن(پ)
کد 5 رقمی نماد A0761
کد 12 رقمی نماد IRK1A07602A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین بهرامن(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-76
کد 4 رقمی شرکت A076
کد 12 رقمی شرکت IRK1A07602A5
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی