فملی2 - ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فملی2
نماد 30 رقمی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد MSMI2
کد 12 رقمی نماد IRO1MSMI0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
نام لاتین شرکت S*I. N. C. Ind.
کد 4 رقمی شرکت MSMI
کد 12 رقمی شرکت IRO1MSMI0000
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن