وپخشح - ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وپخشح
نماد 30 رقمی ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد DARX1
کد 12 رقمی نماد IRR1DARO0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Daroupakhsh-R
کد 4 رقمی شرکت DARO
کد 12 رقمی شرکت IRR1DARO0100
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی