سپید2 - سپید ماکیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپید2
نماد 30 رقمی سپید ماکیان
کد 5 رقمی نماد SPID2
کد 12 رقمی نماد IRO1SPID0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سپید ماکیان
نام لاتین شرکت Sepid Makian Co.
کد 4 رقمی شرکت SPID
کد 12 رقمی شرکت IRO1SPID0008
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه پرورش طیور