صند5022 - صکوک اجاره صند502-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صند5022
نماد 30 رقمی صکوک اجاره صند502-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AC3Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6AC030522
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره صند502-بدون ضامن
نام لاتین شرکت SukukEjarehSand502
کد 4 رقمی شرکت AC03
کد 12 رقمی شرکت IRB6AC030528
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای