مروارید2 - صندوق س. مروارید بها بازار-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مروارید2
نماد 30 رقمی صندوق س. مروارید بها بازار-س
کد 5 رقمی نماد MBEF2
کد 12 رقمی نماد IRT3MBEF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. مروارید بها بازار-س
نام لاتین شرکت Morvarid B.B. ETF
کد 4 رقمی شرکت MBEF
کد 12 رقمی شرکت IRT3MBEF0009
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام