ضتپسی600 - اختیارخ تپسی-4500-14020619

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضتپسی600
نماد 30 رقمی اختیارخ تپسی-4500-14020619
کد 5 رقمی نماد 009U1
کد 12 رقمی نماد IROATASZ0091
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ تپسی-4500-14020619
نام لاتین شرکت TASZ-O-14020619
کد 4 رقمی شرکت TASZ
کد 12 رقمی شرکت IROATASZ0092
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار