شیشه129ن - گواهی شیشه فلوت8بیرنگBسهند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه129ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت8بیرنگBسهند
کد 5 رقمی نماد L1291
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1291
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت8بیرنگBسهند
نام لاتین شرکت Glass Commodity129
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1291
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه