سی تیپ2ن28 - گواهی سیمان تیپ2سپاهان(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن28
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2سپاهان(ن)
کد 5 رقمی نماد N0301
کد 12 رقمی نماد IRK2N0300001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2سپاهان(ن)
نام لاتین شرکت CementTip2 Sepahan
کد 4 رقمی شرکت N030
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0300007
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ