انرژی12 - نهادهای مالی بورس انرژی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی انرژی12
نماد 30 رقمی نهادهای مالی بورس انرژی
کد 5 رقمی نماد BENA2
کد 12 رقمی نماد IRO1BENA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت نهادهای مالی بورس انرژی
نام لاتین شرکت Nahad Mali Energy
کد 4 رقمی شرکت BENA
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENA0006
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 3
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار