توان4 - صندوق س. اهرمی توان مفید-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی توان4
نماد 30 رقمی صندوق س. اهرمی توان مفید-س
کد 5 رقمی نماد TVAF4
کد 12 رقمی نماد IRT3TVAF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. اهرمی توان مفید-س
نام لاتین شرکت Tavan ETF
کد 4 رقمی شرکت TVAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3TVAF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام