سکه0312ن06 - ربع سکه 0312رفاه(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکه0312ن06
نماد 30 رقمی ربع سکه 0312رفاه(ن)
کد 5 رقمی نماد K0151
کد 12 رقمی نماد IRK2K01503C1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت ربع سکه 0312رفاه(ن)
نام لاتین شرکت Gold Coin 0312
کد 4 رقمی شرکت K015
کد 12 رقمی شرکت IRK2K01503C4
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی