صایپا203 - صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا203
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%
کد 5 رقمی نماد SP8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6SP080231
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 203
کد 4 رقمی شرکت SP08
کد 12 رقمی شرکت IRB6SP080239
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری