سمیعا002 - سلف موازی استاندارد سمیعا002

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سمیعا002
نماد 30 رقمی سلف موازی استاندارد سمیعا002
کد 5 رقمی نماد CD041
کد 12 رقمی نماد IRBECD040021
نام شرکت سلف موازی استاندارد سمیعا002
نام لاتین شرکت Salaf Semia002
کد 4 رقمی شرکت CD04
کد 12 رقمی شرکت IRBECD040023
بازار بورس انرژی
کد تابلو 4
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده