سامانح - ح. بانک سامان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سامانح
نماد 30 رقمی ح. بانک سامان
کد 5 رقمی نماد BSAX1
کد 12 رقمی نماد IRR7BSAP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. بانک سامان
نام لاتین شرکت Saman Bank-R
کد 4 رقمی شرکت BSAP
کد 12 رقمی شرکت IRR7BSAP0104
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی