دتوزیعح - ح . توزیع دارو پخش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دتوزیعح
نماد 30 رقمی ح . توزیع دارو پخش
کد 5 رقمی نماد DPDX1
کد 12 رقمی نماد IRR3DPDZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . توزیع دارو پخش
نام لاتین شرکت Daroupakhsh Dist-R
کد 4 رقمی شرکت DPDZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3DPDZ0104
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی