کاسپینح - ح .داروسازی کاسپین تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاسپینح
نماد 30 رقمی ح .داروسازی کاسپین تامین
کد 5 رقمی نماد KSPX1
کد 12 رقمی نماد IRR3KSPZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح .داروسازی کاسپین تامین
نام لاتین شرکت Kaspian Daroo-R
کد 4 رقمی شرکت KSPZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3KSPZ0108
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی