شبریزح - ح. پالایش نفت تبریز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شبریزح
نماد 30 رقمی ح. پالایش نفت تبریز
کد 5 رقمی نماد PNTX1
کد 12 رقمی نماد IRR1PNTB0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. پالایش نفت تبریز
نام لاتین شرکت Tabriz.Oil.RefineR
کد 4 رقمی شرکت PNTB
کد 12 رقمی شرکت IRR1PNTB0104
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی