اگ021112 - گام بانک ملت0211

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ021112
نماد 30 رقمی گام بانک ملت0211
کد 5 رقمی نماد AE661
کد 12 رقمی نماد IRB7AE6602B1
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک ملت0211
نام لاتین شرکت AG MELAT0211
کد 4 رقمی شرکت AE66
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE6602B5
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد