فرودح - ح . فولاد شاهرود

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فرودح
نماد 30 رقمی ح . فولاد شاهرود
کد 5 رقمی نماد SSTX1
کد 12 رقمی نماد IRR3SSTZ0101
نام شرکت ح . فولاد شاهرود
نام لاتین شرکت Shahrood Steel-R
کد 4 رقمی شرکت SSTZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3SSTZ0106
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه